Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Thông tư
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ 10-01-2017 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-301-2016-TT-BTC-le-phi-truoc-ba-327958.aspx 1458
2 Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 27-12-2016 1390
3 Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 27-12-2016 1264
4 Thông tư số 13/2016/TT-BTTTT ngày 25/05/2016 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ CƯỚC KẾT NỐI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ CHIỀU VỀ 13-06-2016 1265
5 Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, HÓA CHẤT, SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, HOẠT Đ 13-06-2016 1325
6 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 07-06-2016 1313
7 Thông tư 75/2016/TT-BTC ngày 24/5/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 34/2013/TT-BTC NGÀY 28/3/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 124/2011/TT-BTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 31-05-2016 1342
8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ HOÀN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 24-05-2016 1420
9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 08-04-2016 1363
10 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 01-04-2016 1334
11 Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ công an ĐỊNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ PHIÊN TÒA CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 29-03-2016 1522
12 Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày14/3/2016 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2015/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO 25-03-2016 1327
13 Thông tư 01/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 của Bộ Công an QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG 22-03-2016 1289
14 Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/03/2016 của Bộ Công an QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 22-03-2016 1382
15 Thông tư 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước công dân 30-12-2015 1503
16 Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân 28-12-2015 1460
17 Thông tư 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 Quy định tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần 28-12-2015 1538
18 Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước 21-12-2015 1368
19 Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 15-12-2015 1465
20 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 10-12-2015 1314
21 Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP NGÀY 24/12/2007 CỦA BỘ CÔNG AN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ 09-12-2015 1360
22 Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành 07-12-2015 1292
23 Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm ch 30-11-2015 1207
24 Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 31 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều của hiệp định và nghị định thư thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Hoàng g 30-11-2015 1287
25 Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ngân hàng nhà nước quy định hoạt động cung ứng và sử dụng SÉC 27-11-2015 1330
Tổng số: 212
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9