Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Nghị định
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 26-12-2016 1489
2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ 26-12-2016 1424
3 Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí 26-12-2016 1319
4 Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 13-06-2016 1565
5 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 07-06-2016 1400
6 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN 31-05-2016 1289
7 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT 31-05-2016 1289
8 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 24-05-2016 1429
9 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của chính phủ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 04-05-2016 1347
10 Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 của chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2013/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2013 QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT, BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI, ÁP GIẢI NGƯỜI VI PHẠM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ 04-05-2016 1286
11 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 04-04-2016 1452
12 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 11-01-2016 1337
13 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước công dân 11-01-2016 1341
14 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự 08-01-2016 1510
15 Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân nhân 18-12-2015 1394
16 Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 07-12-2015 1333
17 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 30-11-2015 1386
18 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp 27-11-2015 1235
19 Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định về việc miễn thị cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam 27-11-2015 1297
20 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch 27-11-2015 1540
21 Nghị định số 22/2015/NĐ- CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 14-07-2015 1609
22 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 09-03-2015 1674
23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 09-03-2015 1485
24 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 09-03-2015 1522
25 Nghị định số 119/2014/NĐ-CPngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo 09-03-2015 1451
Tổng số: 351
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10